Equip humà

L’equip humà de Visit Costa Brava i els seus col·laboradors, està compost per Guies titulats i Monitors professionals, amb l’experiència i capacitat necessària per estar al càrrec directe de les activitats, és per això que tots/es els/ les participants, en el desenvolupament de les activitats hauran de seguir obligatòriament les seves indicacions i instruccions.