Seguretat

Visit Costa Brava i els seus col·laboradors, treballa en paràmetres de seguretat activa i seguretat passiva en la totalitat de les seves activitats, per això, la empresa colaboradora és responsable directa del desenvolupament de les mateixes. L’empresa colaboradora disposa d’un protocol de seguretat en les activitats i actuació en cas d’accident.